skip to Main Content

Sau khi quý khách đặt hàng và bên Tí Hon đã xác nhận đơn hàng, đơn hàng của quý khách sẽ chuyển ngay cho các đơn vị vận chuyển.

Đơn vị vận chuyển sẽ phân phối hàng hóa cho shipper (người vận chuyển) và shipper sẽ thu xếp giao hàng trong thời gian sớm nhất.